Til orientering

Oppsigelsestid. (hentet fra barnehagens vedtekter)

Ved oppsigelse av barnehageplass er det 1 måneds oppsigelse med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Siste frist for vanlig oppsigelse for barn som ikke skal gå ut barnehageåret er 1. april med fratredelse 1.mai. Ved oppsigelser etter 1. april blir barnehageplassen fakturert ut barnehageåret. (Ca. medio august).

Kun skriftlig oppsigelse via Servicekontoret i Kristiansund er gyldig. Informasjon og skjema finnes på på Kristiansund kommunes hjemmesider.


Arena barn, Atlantis barnehage.
Erlend Grødahl, styrer
96016205
erlend@arenabarn.no