KURSDAGER FOR PERSONALE OG FORELDRE.

Det har i en lengre periode vært ønsket felles foredrag for personalet og foreldre. Vi har drøftet muligheten for dette i ledelsen for Arena Barn, og diskutert hva som kan være et tema for kurset.

Vi har i høst løftet frem temaet om vold og seksuelle overgrep på våre personalmøter.

Våre ansatte ønsker å lære mere om dette. Derfor tror vi at det er viktig at dere som er foreldre ved våre barnehager også får mulighet til å ta del i det tankegodset og den læringen vi får gjennom eksterne foredragsholdere.

Vi har bestilt kursholdere fra Stine Sofies stiftelse som er blant de fremste på dette feltet i landet. De er villige til å kjøre et foredrag som er tilpasset foreldregruppa kvelden før personalet skal ha kurs, altså den 11.02.

Den faglige oppdateringen vi har hatt felles ved Arena Barn i de siste årene har vært av stor betydning for utøvelsen av faget vårt, og for å kunne ivareta barnas læring og helse på en best mulig måte. Vi velger foredragsholdere med god kompetanse, og håper at dere foreldre også ser nytten av dette.

Vi ønsker tilbakemelding gjennom svarslipp på om dere blir med eller ikke den aktuelle kvelden. Svarslipp og mer informasjon vil bli gitt ut på den enkelte gruppe når alt er på plass.

Arena Barn dekker alle utgiftene til foredraget.

Hilsen Arena Barn. Blåtoppen, Draget, Atlantis.