Stillinger ledig i Arena Barn

Vi søker etter flere dyktige medarbeidere som kan være en del av vårt lederteam. I Arena Barn har vi et stort fagnettverk, hvor vi stadig jobber for å utvikle hver enkelt ansatt, hver enkelt enhet og hele organisasjonen vekselsvis. Vi har tro på at vi kommer lengst ved å ha klare, tydelige mål og å ta i bruk hele organisasjonens kompetanse.

Hver barnehage har egne lederteam som sammen jobber for å sikre det pedagogiske tilbudet og sørger for utvikling i tråd med de til enhver tid gjeldende styringsdokument. Hver barnehage har egen styrer. Vi jobber også på tvers av barnehagene, både i enkeltgrupper knyttet til ulike temaer og gjennom å gjennomføre fagkvelder hvor alle våre ledere deltar. 

Våre mål er hele tiden å være med på den utvikling som skjer i og rundt vårt fagfelt, være nyskapende og tørre å tenke at vi kan utvikle oss uten at vi slipper våre grunntanker.

Vi er opptatt av at barn, foreldre og ansatte skal ha gode forutsetninger for å legge tilrette for-, og bidra til utvikling hos det enkelte barn. 

Foruten et godt arbeidsmiljø, faglig fokus, gode rammebetingelser og store muligheter for å kunne være med å påvirke egen- og organisasjonens faglige utvikling, har vi også:

- egen minibuss som barnehagene deler på
- et personale med bred og komplementerende kompetanse
- rom for å skreddersy våre kompetansehevingstiltak ved å håndplukke kursholdere
- godt tilrettelagte forhold for å jobbe med IKT (verktøy både sammen med barna, og i det  
  administrative arbeidet)
-  mentorordning for nytilsatte og nyutdannede
- alle våre barnehagelærere/ førskolelærere arbeider pr idag som pedagogisk leder
 

Vi forventer at du som søker:
- er utdannet barnehagelærer/ førskolelærer
- er genuint interessert i å jobbe i barnehage, og tar din rolle som barnehagelærer på alvor
- er fleksibel og har barnas beste i fokus
- er glad i å bruke naturen og barnehagenes naturlige nærområde som læringsarena
- har gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
- har gode samarbeidsevner og klarer å se felleskapet- vi jobber mye på tvers innad i     
  barnehagene

Det er også et kjempestort pluss at du som søker:
- liker natur og friluftsliv
- er nysgjerrig og har interesse for realfag, særlig knyttet mot fysikk/ kjemi og å drive med
  eksperimenter sammen med barna
- har en interesse for å ta i bruk kulturperspektivet som innfallsvinkel i arbeidet ditt

Nøl ikke med å ta kontakt, hvis du vil høre mer om Arena Barn som arbeidsplass og hva vi har å tilby DEG som arbeidstaker.

Stillingsannonsen finner du HER