FORELDREMØTE

FORELDREMØTE TIRSDAG 13.05.2014 KLOKKEN 18.00

 

1. IKT  ved Atlantis barnehage og Arena Barn

Vi vil gjerne informere dere foreldre om hvordan vi jobber med ikt ved Atlantis. Vi er en av de barnehagene i Kristiansund som har jobbet mest med dette opp i mot det konseptet barnehagen har, og barnas helhetlige utvikling, lek og læring. 

Vi kommer til å ha en fellesdel om dette, og dere får muligheten til å komme med innspill og spørsmål.

2. Informasjon om nyansettelser av pedagogiske ledere, og strategier for barnehagen i 2014/ 2015.

3.Det blir også tid til gruppemøter etter fellesdelen. 

 

 

Hjertelig velkommen

Hilsen personalet ved Atlantis