Nye fjes ved Atlantis

Det har kommet 2 rykende ferske barnehagelærere til Atlantis i disse dager. Noen av dere har fått hilse på de ved småbarnsgruppene. Arena Barn gjør et stort løft frem mot neste barnehageår med å ansette til sammen 7 nye barnehagelærere. Vi holder på å sluttføre hvor de forskjellige skal jobbe i disse dager, og de blir fordelt mellom Blåtoppen og Atlantis. Tanken er at vi skal prøve å gå med flere barnehagelærere enn hva loven krever, også når vi har ledere i permisjoner. Dere vil få mere informasjon rundt dette til høsten. De som har startet nå får opplæring i barnehagens systemer, og samtidig veileding fra våre mentorer i grupper og individuelt. 

 

Hilsen Tony styrer