SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS


Søknad om barnehageplass Søknadsfrist er 1. mars
Det må søkes innen fristen for at lovfestet rett til plass jf. barnehagelovens § 12a skal kunne utløses. Søknadsskjema finnes på Kristiansund kommunens hjemmeside.
NB! De som allerede har søkt om plass og står på venteliste trenger ikke å søke på nytt
Søknad om overføring til annen barnehage/endring av størrelse på plass:
I forbindelse med hovedopptaket er søknadsfrist for søknader om overføring/endring også 1.mars.
Foresatte må søke på nytt hvert år. Søknadsskjema finnes på Kristiansund kommunens hjemmeside.
Dersom søknaden om overføring eller endring blir imøtekommet i forbindelse med hovedopptaket, regnes dette som et endelig vedtak og tidligere tilbud faller automatisk bort.
Foresatte som søker, men som likevel ikke lenger ønsker overføring eller endring av plass, må ta kontakt med servicekontoret på telefon 71 57 40 00 og be om at søknaden slettes.
For mer informasjon: se kommunens hjemmeside på kristiansund.kommune.no
Elin M. Aspen Barnehagekonsulent