Takker for bidrag til aksjonsdagen.

Vi takker alle for bidrag til vår aksjonsdag 27.Oktober. Vi takker Apotek 1,Aseco, B Young, Boys og Europe, Br.Leker, Bunnpris,Clas Ohlson, Cubus, Dressmann, Eurosko, Florida, Funpark, Interoptik, KID interiør, Lied, Match, Nille, PM, Sjakk matt frisør, Sunkost, Tilbords, Tropehagen zoo, Foreldre, Bohus, Møre beslag AS, Sparkjøp, Bademiljø, Plantasjen, Tor Sevaldsen, Badeland, Angus Gaupset.

Til orientering

Oppsigelsestid. (hentet fra barnehagens vedtekter)

Ved oppsigelse av barnehageplass er det 1 måneds oppsigelse med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Siste frist for vanlig oppsigelse for barn som ikke skal gå ut barnehageåret er 1. april med fratredelse 1.mai. Ved oppsigelser etter 1. april blir barnehageplassen fakturert ut barnehageåret. (Ca. medio august).

Kun skriftlig oppsigelse via Servicekontoret i Kristiansund er gyldig. Informasjon og skjema finnes på på Kristiansund kommunes hjemmesider.


Arena barn, Atlantis barnehage.
Erlend Grødahl, styrer
96016205
erlend@arenabarn.no

Utvidet rett til barnehageplass.

Informasjon fra Kristiansund Kommune:

Flere barn får rett til barnehageplass høsten 2016.

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag om endringer i barnehageloven på høring. Dette blir høyst sannsynlig vedtatt og tas dermed inn i kommunens opptaksrutiner for 2016.

Forslaget innebærer at også barn som fyller ett år i september eller oktober, vil få en lovfestet rett til plass fra den måneden de fyller ett år.

Kommunen kan velge å tilby plass til disse barna fra august. Foresatte med barn som fyller ett år i september eller oktober kan i så fall velge om de vil ta imot plassen fra august, eller fra den måneden barnet fyller ett år.

Forlag til ny lovtekst lyder:
Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne lov med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrift.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommune der det er bosatt.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.
Dette gjelder både for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, samt i september og oktober.

mvh
Elin M. Aspen
Barnehagekonsulent

 

KURSDAGER FOR PERSONALE OG FORELDRE.

Det har i en lengre periode vært ønsket felles foredrag for personalet og foreldre. Vi har drøftet muligheten for dette i ledelsen for Arena Barn, og diskutert hva som kan være et tema for kurset.

Vi har i høst løftet frem temaet om vold og seksuelle overgrep på våre personalmøter.

Våre ansatte ønsker å lære mere om dette. Derfor tror vi at det er viktig at dere som er foreldre ved våre barnehager også får mulighet til å ta del i det tankegodset og den læringen vi får gjennom eksterne foredragsholdere.

Vi har bestilt kursholdere fra Stine Sofies stiftelse som er blant de fremste på dette feltet i landet. De er villige til å kjøre et foredrag som er tilpasset foreldregruppa kvelden før personalet skal ha kurs, altså den 11.02.

Den faglige oppdateringen vi har hatt felles ved Arena Barn i de siste årene har vært av stor betydning for utøvelsen av faget vårt, og for å kunne ivareta barnas læring og helse på en best mulig måte. Vi velger foredragsholdere med god kompetanse, og håper at dere foreldre også ser nytten av dette.

Vi ønsker tilbakemelding gjennom svarslipp på om dere blir med eller ikke den aktuelle kvelden. Svarslipp og mer informasjon vil bli gitt ut på den enkelte gruppe når alt er på plass.

Arena Barn dekker alle utgiftene til foredraget.

Hilsen Arena Barn. Blåtoppen, Draget, Atlantis. 

Velkommen til julefrokost fredag 11.desember

kl. 07:30 – 09:00.

De største barna (Steinbitan) går Luciatog gjennom barnehagen kl. 08:00.

Dere kan gjerne kle barna i hvitt denne dagen ☺

Velkommen ☺

 

Stillinger ledig i Arena Barn

Vi søker etter flere dyktige medarbeidere som kan være en del av vårt lederteam. I Arena Barn har vi et stort fagnettverk, hvor vi stadig jobber for å utvikle hver enkelt ansatt, hver enkelt enhet og hele organisasjonen vekselsvis. Vi har tro på at vi kommer lengst ved å ha klare, tydelige mål og å ta i bruk hele organisasjonens kompetanse.

Hver barnehage har egne lederteam som sammen jobber for å sikre det pedagogiske tilbudet og sørger for utvikling i tråd med de til enhver tid gjeldende styringsdokument. Hver barnehage har egen styrer. Vi jobber også på tvers av barnehagene, både i enkeltgrupper knyttet til ulike temaer og gjennom å gjennomføre fagkvelder hvor alle våre ledere deltar. 

Våre mål er hele tiden å være med på den utvikling som skjer i og rundt vårt fagfelt, være nyskapende og tørre å tenke at vi kan utvikle oss uten at vi slipper våre grunntanker.

Vi er opptatt av at barn, foreldre og ansatte skal ha gode forutsetninger for å legge tilrette for-, og bidra til utvikling hos det enkelte barn. 

Foruten et godt arbeidsmiljø, faglig fokus, gode rammebetingelser og store muligheter for å kunne være med å påvirke egen- og organisasjonens faglige utvikling, har vi også:

- egen minibuss som barnehagene deler på
- et personale med bred og komplementerende kompetanse
- rom for å skreddersy våre kompetansehevingstiltak ved å håndplukke kursholdere
- godt tilrettelagte forhold for å jobbe med IKT (verktøy både sammen med barna, og i det  
  administrative arbeidet)
-  mentorordning for nytilsatte og nyutdannede
- alle våre barnehagelærere/ førskolelærere arbeider pr idag som pedagogisk leder
 

Vi forventer at du som søker:
- er utdannet barnehagelærer/ førskolelærer
- er genuint interessert i å jobbe i barnehage, og tar din rolle som barnehagelærer på alvor
- er fleksibel og har barnas beste i fokus
- er glad i å bruke naturen og barnehagenes naturlige nærområde som læringsarena
- har gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
- har gode samarbeidsevner og klarer å se felleskapet- vi jobber mye på tvers innad i     
  barnehagene

Det er også et kjempestort pluss at du som søker:
- liker natur og friluftsliv
- er nysgjerrig og har interesse for realfag, særlig knyttet mot fysikk/ kjemi og å drive med
  eksperimenter sammen med barna
- har en interesse for å ta i bruk kulturperspektivet som innfallsvinkel i arbeidet ditt

Nøl ikke med å ta kontakt, hvis du vil høre mer om Arena Barn som arbeidsplass og hva vi har å tilby DEG som arbeidstaker.

Stillingsannonsen finner du HER

Høstfest

Tusen takk for fantastisk flott oppmøte og gode bidrag fra dere alle sammen på forrige ukes aksjonsdag! Til sammen fikk vi samlet hele 15.833 kroner som går til Flykningehjelpen! Igjen, takk til alle som møtte opp og personalet som bidro til å gjøre dette til en suksess, vi gleder oss til neste års Høstfest! 😄 

image.jpg

Høstfest

Vi ønsker foreldre, søsken og besteforeldre velkommen til den tradisjonelle høstfesten her i Atlantis barnehage. Arrangementet er satt til torsdag 29.10 fra 14.00 - 16.00.

Dere vil få anledning til å kjøpe lapskaus, kaker og saft, samt kunstverk laget av Atlantis små kunstnere. Det er en fordel å ha med mynt, så vekslingen går enklest mulig!

Det vil bli loddsalg og vi håper dere vil bidra med ting som kan loddes ut. Pengene vil i år gå til Flykningehjelpen.

Det vil bli delt ut påmeldingslapper, husk å levere disse innen torsdag 22 :-) 

Velkommen! 

Foreldremøte.

Velkommen til foreldremøte 23 og 24 september.
Storbarnsgruppene Steinbitan, Blekksprutan, Kræpsan og Krabban har foreldremøte den 23 september klokken 18.00 - 19.30. Det vil være en fellesdel først, før vi deler oss i hver vår gruppe. 

Småbarnsgruppene Sjøstjernan, Tangloppan og Kråkebollan har foreldremøte 24 september klokken 18.00 til 19.30. Fellesdel først, før vi deler oss i hver vår gruppe. 


Eventuelle spørsmål kan rettes til erlend@arenabarn.no eller til ped.leder på gruppa deres. 

- Vel møtt! 

Nye fjes ved Atlantis

Det har kommet 2 rykende ferske barnehagelærere til Atlantis i disse dager. Noen av dere har fått hilse på de ved småbarnsgruppene. Arena Barn gjør et stort løft frem mot neste barnehageår med å ansette til sammen 7 nye barnehagelærere. Vi holder på å sluttføre hvor de forskjellige skal jobbe i disse dager, og de blir fordelt mellom Blåtoppen og Atlantis. Tanken er at vi skal prøve å gå med flere barnehagelærere enn hva loven krever, også når vi har ledere i permisjoner. Dere vil få mere informasjon rundt dette til høsten. De som har startet nå får opplæring i barnehagens systemer, og samtidig veileding fra våre mentorer i grupper og individuelt. 

 

Hilsen Tony styrer

 

DEN STORE SOMMERFESTEN

                     SOMMERFEST VED ATLANTIS BARNEHAGE

Vi inviterer foreldre og søsken til sommerfest ved Atlantis barnehage onsdag 11.06.2014 klokken 14.00 - 16.00

Barnehagen serverer laks, potetsalat, salat, og pølser med brød. Til drikke serveres saft. For å beregne innkjøp trenger vi oversikt over hvor mange som vil komme. Vennligst levér utdelt påmelding til deres grupper innen 28 mai.

Velkommen til sommerfest!

Med vennlig hilsen

Atlantis barnehage

FORELDREMØTE

FORELDREMØTE TIRSDAG 13.05.2014 KLOKKEN 18.00

 

1. IKT  ved Atlantis barnehage og Arena Barn

Vi vil gjerne informere dere foreldre om hvordan vi jobber med ikt ved Atlantis. Vi er en av de barnehagene i Kristiansund som har jobbet mest med dette opp i mot det konseptet barnehagen har, og barnas helhetlige utvikling, lek og læring. 

Vi kommer til å ha en fellesdel om dette, og dere får muligheten til å komme med innspill og spørsmål.

2. Informasjon om nyansettelser av pedagogiske ledere, og strategier for barnehagen i 2014/ 2015.

3.Det blir også tid til gruppemøter etter fellesdelen. 

 

 

Hjertelig velkommen

Hilsen personalet ved Atlantis

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS


Søknad om barnehageplass Søknadsfrist er 1. mars
Det må søkes innen fristen for at lovfestet rett til plass jf. barnehagelovens § 12a skal kunne utløses. Søknadsskjema finnes på Kristiansund kommunens hjemmeside.
NB! De som allerede har søkt om plass og står på venteliste trenger ikke å søke på nytt
Søknad om overføring til annen barnehage/endring av størrelse på plass:
I forbindelse med hovedopptaket er søknadsfrist for søknader om overføring/endring også 1.mars.
Foresatte må søke på nytt hvert år. Søknadsskjema finnes på Kristiansund kommunens hjemmeside.
Dersom søknaden om overføring eller endring blir imøtekommet i forbindelse med hovedopptaket, regnes dette som et endelig vedtak og tidligere tilbud faller automatisk bort.
Foresatte som søker, men som likevel ikke lenger ønsker overføring eller endring av plass, må ta kontakt med servicekontoret på telefon 71 57 40 00 og be om at søknaden slettes.
For mer informasjon: se kommunens hjemmeside på kristiansund.kommune.no
Elin M. Aspen Barnehagekonsulent